Het OJW

Open Jeugdwerk ‘De Wegwijzer’ is opgericht op 11 december 1983 omdat er een grote behoefte bestond
aan activiteiten voor jongeren van 14 jaar en ouder. In het begin werd er 1 maal per maand het een en ander georganiseerd. In de loop van de jaren
is ons jeugdwerk uitgegroeid tot een ‘volwassen’ jeugdwerk voor jongeren van 14+ en 18+.

Grondslag en Identiteit

‘De Wegwijzer’ gaat uit van de Hervormde gemeenten van Bruchem & Kerkijk-Delwijnen.
Bij alle avonden/activiteiten zal het Woord van God richtsnoer zijn en centraal staan
Praktische invulling van deze grondslag is elke avond te vinden in:
– opening en afsluiting met gebed;
– korte overdenking vanuit de bijbel
Praktische invulling van deze grondslag is in ons programma te vinden in de vorm van:
– thema-avonden
– bijbelstudie
– christelijke sprekers

Doelstelling

Ons Open Jeugdwerk wil voor jongeren van 14 jaar en ouder activiteiten organiseren (meestal op de zaterdag avond) met als doel een ‘Wegwijzer’ te zijn naar het Woord van God en daarmee naar God zelf. Activiteiten waar jongeren elkaar in een goede en gezellige sfeer kunnen ontmoeten.
Hoewel Open Jeugdwerk ‘De Wegwijzer’ heel duidelijk een eigen identiteit heeft staat zij open voor ALLE jongeren die zich aangesproken voelen tot en thuisvoelen bij ons jeugdwerk. Open betekent dan ook respect hebben voor gedachten, opvattingen of standpunten van de ander.

Activiteiten

‘De Wegwijzer’ organiseert de volgende soort activiteiten:
– Thema avonden over actueel onderwerp,
– Barbecue- of gourmetavond,
– Dropping,
– Bijbelstudie-avonden,
– Gala avonden
– Sportieve avonden in de vorm van sportavond, zwemmen, bowlen, klimmen e.d.

14+ en 18+

De 14+ avonden worden 1 maal per 2 weken georganiseerd. De bezoekers van deze avonden (30-40 personen) hebben de leeftijd van ± 14-19 jaar.
De 18+ avonden worden 1 maal per 4 weken georganiseerd. De bezoekers van deze avonden (10-25 personen) hebben de leeftijd van ± 18-27 jaar. Deze activiteiten zijn duidelijk toegespitst op een volwassener publiek en hierbij worden dan ook geregeld pittige onderwerpen aan de orde gesteld en er worden volwassenere activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.

Verloop van de avonden

Het verloop van de avonden is in hoofdlijnen als volgt weer te geven:
– inloop vanaf 19:30 uur;
– aanvang officiële gedeelte rond 20:00 uur;
– pauze (15 min) rond 21:00 uur;
– afsluiting officiële gedeelte rond 22:00 a 22:30 uur;

Accommodatie

‘De Wegwijzer’ maakt gebruik van twee accommodaties:

1. Verenigingsgebouw ‘Pro Rege’
aan de Aalderwijksestraat 14 te Kerkwijk, telefoonnummer (0418) 642242.
2. Kerkelijk centrum ‘Eben Haëzer’
aan de Kosterijstraat 2 te Bruchem, telefoonnummer (0418) 642871.