Privacy

Op het OJW vinden we je privacy belangrijk. Daarom informeren we je welke gegevens wij verzamelen en bijhouden

Cookies:

Bij het gebruik van onze website gebruiken we een analytische cookie waarmee we bezoekersinformatie achterhalen. Zo weten we welk IP-adres, van welke locatie en op welk tijdstip iemand onze site heeft bezocht. Met deze informatie doen wij verders niets. Het heeft enkel als doel onze bezoekersaantallen te monitoren.

Persoonsgegevens

Voor het aanmelden van activiteiten vragen we persoonsgegevens van je op. Deze bestaan uit

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ook verwerken we soms de volgende gevoelige persoonsinformatie

 • Gezondheid; deelnemers aan activiteiten kunnen, indien relevant, medische gegevens verstrekken.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien jij je aanmeld voor een activiteit.

We gebruiken al deze informatie enkel voor de betreffende activiteit die wij organiseren en delen deze niet met derden. Wel gebruiken we je jou e-mailadres in onze e-maillijst. Hiervan kun je jezelf continue afmelden. We hebben de intentie om na afloop van elk OJW seizoen je gegevens te verwijderen die we hebben verkrijgen bij je opgave(n).-

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Foto’s

Tijdens onze OJW avonden maken wij beeldrapportages. Dit kan bestaan uit foto’s en video’s. Met je aanwezigheid op onze activiteiten en door middel van je opgaves geef je ons in eerste instantie het recht om foto’s te maken. Dit betekent echter niet dat we daarmee jou portretrecht schenden. Iemand die herkenbaar is afgebeeld (geportretteerd) op dit “OJW” materiaal, heeft namelijk een wettelijk portretrecht. Als vanzelfsprekend respecteren we dat en dit geeft jou de volgende rechten:

 • Je mag de foto kopiëren en/of publiceren, zonder noodzakelijke bronvermelding.
 • Je kan de publicatie van de foto verbieden, op de volgende manieren:
  • Je kunt op de activiteit zelf aangeven dat je niet geportretteerd wilt worden, wat wij respecteren. De leiding zal op dat moment geen beeldmateriaal vastleggen.
  • Je kunt ons, na het maken van beeldmateriaal, verbieden dit materiaal te gebruiken. In dat geval verwijderen wij de betreffende beelden.
  • Je kunt na publicatie van je beeldmateriaal ons verbieden het materiaal online te laten staan. in dat geval verwijderen het beeldmateriaal van onze site en/of database zoals google.photos.

Of te wel, publiceren we een foto van jou en wil je dit niet? Neem dan contact op met iemand van de leiding. We verwijderen dan jou foto’s zo snel mogelijk.